Couleur Café 2020

Solidarity Village & #2030isnow

Solidarity Village & #2030isnow

Couleur Café is veel meer dan louter een muziekfestival.

Solidarity Village

Naast de artistieke programmering is een van de fundamenten van het festival de sensibilisering van ons publiek op vlak van solidariteit en humanistische waarden.

Dit jaar heeft Couleur Café, in samenwerking met 3 verenigingen (Burgerplatform BXLRefugees, Oxfam en het Rode Kruis) ervoor gekozen om zich vooral te richten op het thema 'migranten'.

Het Burgerplatform voor Steun aan de Vluchtelingen BXLRefugees (zeer actief binnen het Maximiliaanpark in Brussel) wil concrete solidariteit opbouwen met alle migranten. Vandaag wil het platform, gesteund door een ongekende mobilisatie van burgers, ook de oorsprong van deze crisis in vraag stellen en mee nadenken over de nodige veranderingen om dergelijke crisissen in de toekomst te vermijden. Het platform herinnert ons eraan dat het recht op waardig op leven universeel is.

Het Burgerplatform wordt bijgestaan door het Rode Kruis en Oxfam, die ook hun kennis over immigratie zullen doorgeven.

#2030isnow

Het tweede aandachtspunt van het festival is dit jaar gericht voor Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Europese campagne #2030isnow: 17 doelen om de wereld te redden!

In het kader van de promotie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen gaan de Europese Commissie en de Belgische ontwikkelingssamenwerking het grote publiek ontmoeten op Couleur Café. De twee partners hosten samen een stand, met als belangrijkste attractie een interactieve muur die bezoekers op een leuke manier de zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen laat ontdekken.

Aangezien de Europese Unie wereldwijd de leidende partner is voor ontwikkelingslanden, is het doel van deze campagne om de Europese burgers, en vooral jongeren, bewust te maken van het belang van de Agenda 2030 en de maatregelen die zijn genomen om deze te bereiken. Het doel is ook om hen uit te leggen wat ze als verantwoordelijke burgers op hun niveau kunnen doen. Het is tenslotte aan ons allemaal om voor onze planeet te zorgen.