24 > 26.06.2022

2030isnow : 17 doelen om de wereld te redden!

25 juni 2019

2030isnow : 17 doelen om de wereld te redden!

Om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) te promoten zijn de Europese Commissie en de Belgische ontwikkelingssamenwerking present op Couleur Café om er festivalgangers te ontmoeten. Afspraak op de stand #2030isnow: de belangrijkste attractie is een interactieve muur, waar je meer te weten komt over de SDG’s en er ook kunt bijdragen aan de verwezenlijking ervan.

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, wat is dat?

De SDG’s, ook bekend als Global Goals, zijn een wereldwijde oproep tot actie om tegen 2030 de armoede uit te roeien, de planeet te beschermen en ervoor te zorgen dat alle mensen in vrede en welvaart leven.

Deze 17 doelstellingen bouwen voort op de successen van de Millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling, terwijl er tegelijkertijd nieuwe aandachtspunten in zijn opgenomen zoals klimaatverandering, vrede en rechtvaardigheid en andere prioriteiten. Deze doelstellingen hangen nauw met elkaar samen; het succes van de ene doelstelling hangt vaak af van de oplossing van problemen die verband houden met een andere doelstelling.

De Europese campagne #2030isnow

Aangezien de Europese Unie 's werelds grootste partner voor ontwikkelingslanden is, is het doel van de Europese campagne #2030isnow om de Europese burgers, met name de jongste, bewust te maken van het belang van de SDG’s en de maatregelen die zijn genomen om deze te verwezenlijken.

Deze campagne, die de hele zomer in de verschillende lidstaten van de Europese Unie wordt gevoerd, heeft ook tot doel jongeren en ouderen uit te leggen wat zij als verantwoordelijke burgers op hun niveau kunnen doen. Omdat het aan ieder van ons is om voor onze planeet te zorgen, door de juiste maatregelen te nemen om deze te beschermen.