Dit jaar behoudt het CARE-concept van Couleur Café opnieuw zijn hybride vorm, bestaande uit een Care Team (op het festival en de camping) van vriendelijke vrijwilligers, een Care Zone, associatieve stands, genderneutrale toiletten en gratis maandverband dankzij een partnerschap met BruZelle.

Ontdek meer onderaan deze pagina.

Een CARE-hulplijn is beschikbaar voor festivalgangers in nood. Deze is anoniem en ook beschikbaar op WhatsApp: 0470 09 99 01.

Couleur Café CARE charter

Deze policy geldt voor alle werknemers en bezoekers van Couleur Café. 

● Respecteer elkaars persoonlijke ruimte en houd rekening met de mensen om je heen.
● Vraag en respecteer steeds toestemming van anderen (deze moet : wederzijds, overtuigend, bewust, vrijwillig en specifiek zijn).
● Het gebruik van alcohol of andere middelen is nooit een excuus. Beheers jezelf.
Verbaal en fysiek geweld wordt niet getolereerd. Nooit.
Discriminatie, van welke vorm dan ook (zoals seksisme, transfobie, racisme, validisme, grossofobie...), wordt niet getolereerd. Nooit.

Als u getuige of slachtoffer bent van onaanvaardbaar gedrag, staan het Care Team* en de Care Zone** tot uw beschikking.

Post-event: Als u vindt dat onze procedures voor het omgaan met geweld niet naar behoren zijn of als u tijdens dit evenement een gewelddadige ervaring hebt gezien of ondergaan, neem dan contact met ons op!

*de leden van het Care Team zijn te herkennen door een roze T-shirt en een ballon.

**de Care Zone ligt naast het Rode Kruis.  
Zie plattegrond in app of verderop in "Care Zone"